Politika tal-Komunikazzjoni Diġitali

Messaġġi elettroniċi, inkluża l-posta elettronika (e-mail) jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m’ intix ir-riċevitur maħsub m’ għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok għarraf lill-mittent immedjatament u b’ mod permanenti jeqred kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Il-garanzija, il-fiduċja tal-kunsinna u l-integrita’ tal-posta elettronika u tat-trasmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti minħabba li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha vajrusis. Kwalunkwe fehmiet jew opinjonijiet ippreżentati fl-emails u l-komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sa fejn tippermetti l-liġi, il-Ministeru mhu se jaċċetta l-ebda obbligazzjoni li tirriżulta mill-komunikazzjoni elettronika.