Regoli tal-Privatezza

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utenti tagħna u mhu se niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex b’ mod volontarju.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 586), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nimxu mat-tali dmir. Aħna nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtiniex il-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

 
Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.
 

Kif nipproċessaw id-data personali?

       1) Formoli elettroniċi
 
Nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess ta’ sottomissjoni ta’ formoli permezz tal-website, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew entita’ oħra tal-Gvern ta’ Malta skont il-każ. F’ każijiet bħal dawn, is-sit elettroniku jintuża bħala user interface u l-informazzjoni li tinsab permezz ta’ formoli tiġi sottomessa għall-ipproċessar lill-Ministeru, Dipartiment jew entita’ oħra rilevanti tal-Gvern ta’ Malta. F’ dan il-każ, ikun japplika l-perijodu ta’ żamma tas-servizz inkwistjoni.
 
       2) l-indirizz IP u l-post
 
Is-server tal-web iżomm logs limitati dwar l-indirizzi IP jew il-post tal-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għal skopijiet ta’ amministrazzjoni ta’ sistemi u soluzzjoni ta’ problemi. Ma nużawx zkuk tal-indirizzi IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġiba tiegħek fuq is-sit tagħna.
 
       3) e-ID
 
Tista’ wkoll tawtentika permezz ta’ faċilitajiet ipprovduti mill-awtoritajiet Ċentrali, bħall-użu tal-kont tal-eID tiegħek, f’ każijiet bħal dawn, il-kredenzjali tal-awtentikazzjoni se jkunu limitati għas-sessjoni attwali permezz tal-brawżer tal-web tiegħek.
 
       4) Ikkuntattjana/Feedback
 
Meta jużaw il-faċilitajiet online ta’ dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għall-finijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha u kwalunkwe data personali li tista’ tiddeċiedi li tipprovdilna fil-Formola ta’ kuntatt magħna/Feedback għandhom jiġu pproċessati biss għall-fini strett li twieġeb għall-mistoqsija tiegħek.
 
Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ data li s-sit jittrasferixxi għall-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni oħra, inti qed tiġi ggwidata biex iżżur il-Politika tal-Cookies tagħna.
 

Id-Drittijiet Tiegħek

Bħala individwu tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-data miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward ta’ din id-data, jekk hemm, miżmuma minna jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tissottometti t-talba tiegħek lill-kontrollur tad-data xieraq permezz tal-paġna Ikkuntattjana fil-websajt.

Għalkemm se jsiru l-isforzi raġonevoli kollha biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinformana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-data personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhijiex preċiża, tista’ titlob rettifika ta’ tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F’ każ li ma tkunx sodisfatt bl-eżitu tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-informazzjoni u l-Protezzjoni tad-data. Żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta’ kuntatt.

Biex nagħtik servizz aħjar, is-sit tagħna jista’ jqabbdek ma’ numru ta’ links ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji oħra lokali u internazzjonali. Meta taqbad ma’ websajts oħra bħal dawn ma tibqax suġġett għal din il-politika iżda għall-politika tal-privatezza tas-sit il-ġdid.

Dan is-sit juża Secure sockets Layer (SSL) biex jiżgura trażmissjoni sigura tad-data personali tiegħek. Għandek tkun tista’ tara s-simbolu tal-katnazz fl-istrixxa tal-istatus tal-qasam tal-indirizz tal-brawżer. L-indirizz URL se jibda wkoll b’ https:// li juru paġna tal-web sigura. SSL japplika l-iċċifrar bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe dejta trażmessa matul is-sessjoni se tiġi kriptata jew scrambled u mbagħad tiġi dekriptata jew mhux scrambled fit-tmiem riċeventi. Dan se jaċċerta li d-dejta ma tistax tinqara waqt it-trażmissjoni.

 

Jekk hemm xi bidliet f’ din il-politika ta’ privatezza, se nissostitwixxu din il-paġna b’ verżjoni aġġornata. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Politika tal-Privatezza” kull darba li taċċessa l-websajt tagħna sabiex tkun konxju ta’ kwalunkwe bidla li tista’ sseħħ minn żmien għal żmien.

Kull kumment jew suġġeriment li jista’ jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal kwalita’ ta’ servizz aħjar ikun milqugħ u apprezzat ħafna.