Termini ta’ Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini u l-kundizzjonijiet li bihom tista’ tagħmel użu mis-sit web, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra sew dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu qabel tibda tuża s-sit. Billi tuża s-sit web, inti tindika li taċċetta u taqbel li timxi ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, jekk jogħġbok żomm lura milli tuża s-sit web.

AĊĊESS GĦAS-SIT WEB

L-aċċess għas-sit web huwa permess fuq bażi temporanja, u nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit web mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Se nużaw sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, aħna ma nkunux responsabbli jekk għal xi raġuni s-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu.

Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web, jew is-sit web kollu, għall-utenti li jkunu rreġistraw.

Jekk tagħżel, jew tingħatalek, kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sikurezza tagħna, trid tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u ma trid tiżvelaha lil ebda parti terza. Aħna għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk magħżula minnek kif ukoll jekk allokata minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna tkun inqast milli tikkonforma ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu.

Meta tuża s-sit web, trid toqgħod lura milli tagħmel jew milli tagħmel kwalunkwe ħaġa elenkata fit-taqsima “użi pprojbiti” ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.

Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għas-sit web. Inti responsabbli wkoll li tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-sit web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

UŻU TAL-WEBSAJT

Dawn it-termini u kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni mqiegħda fuq is-sit elettroniku u servizzi relatati b’ mod partikolari n-notifiki fuq is-sit elettroniku u t-tqegħid ta’ kummenti u/jew l-użu tas-sit elettroniku bil-għan li jiġu sottomessi formoli tal-applikazzjoni disponibbli fuq is-sit elettroniku lill-ministeri, dipartimenti jew entitajiet oħra rilevanti fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.

Notifiki u kummenti awtomatizzati:

Dan is-sit web jista’ joffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fis-sit web. Il-funzjoni tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’ għandhom jiġu nnotifikati u meta għandhom jiġu nnotifikati dwar bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jitwasslu permezz tal-indirizz elettroniku pprovdut mill-utent.

Dan is-sit web jista’ joffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex jipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tas-sit web. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’ diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni mqiegħda fuq is-sit web. Fil-każ li karatteristika bħal din tkun funzjonali, aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu kummenti li:

– ikun fihom lingwaġġ abbużiv, oxxen, indiċenti jew offensiv, jew rabta ma ’materjal oxxen jew offensiv

– ikun fihom kliem maħlef jew tipi oħra ta’ profanita’ jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konverżazzjoni jew ma jkunux rilevanti għall-oġġett imqiegħed fuq il-ħajt

– ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-ħajt, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna

– jikkostitwixxu spam jew jippromwovu jew jirreklamaw prodotti, ħlief fejn ikun għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. L-informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-għarfien espert hija milqugħa, iżda fi ħdan id-diskussjoni speċifika pprovduta

– huma ddisinjati biex jikkawżaw inkonvenjent lill-amministratur tal-paġna jew utenti oħra.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-karatteristika tal-kummenti fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati hija disponibbli għall-utenti li jkunu kisbu Identita elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur www.servizz.gov.mt

Tranżazzjonijiet onlajn permezz ta ’formoli elettroniċi:

Tista’ tawtentika mal-websajt tal-formoli elettroniċi permezz tal-e-ID jew billi tirreġistra fuq il-websajt tal-formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-posta elettronika tiegħek. Jekk inti eliġibbli biex tapplika għal e-ID, m’ intix permess tirreġistra fuq il-websajt tal-formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-posta elettronika tiegħek.

Ladarba tirreġistra, tirċievi notifika bil-posta elettronika li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek fil-websajt tal-formoli elettroniċi rnexxiet u għandek tkun tista ’tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

 • jaffettwaw il-pagamenti għall-formoli elettroniċi rispettivi
 • ehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-formoli elettroniċi rilevanti qabel ma tissottometti
 • dokumenti tas-sinjali u formoli elettroniċi
 • ibgħat formoli elettroniċi
 • formoli elettroniċi tal-binarju sottomessi
 • tirċievi notifiki rigward il-formoli elettroniċi sottomessi
 • ara l-istorja tal-formoli elettroniċi sottomessi
 • uża l-mekkaniżmi ta’ gwida u l-karatteristiċi ta’ għajnuna misjuba fuq il-formoli

L-utenti rreġistrati għandhom jiżguraw li jaqraw it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-formoli elettroniċi qabel ma jissottomettu formola elettronika. Termini bħal dawn huma disponibbli hawnhekk.

UŻU TA ’MOBILE APPS TAL-GVERN

“Mobile App” tfisser l-applikazzjoni ta ’software provduta mill-Gvern ta’ Malta (“US/We/Our”) li tippermetti aċċess għal servizzi tal-Gvern fuq apparat mobbli inkluż kwalunkwe software jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni ta’ software u kwalunkwe titjib li jsir disponibbli għaliha minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’ dan jagħti lill-utent (“Int/tiegħek”) liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties, revokabbli biex juża l-mobile app għall-użu personali tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur jew operatur tal-AppStore li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet il-mobile app (“AppStore”).

It-trademarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tad-database u drittijiet intellettwali oħra ta’ kwalunkwe natura fl-applikazzjoni mobbli flimkien mal-kodiċi sottostanti tas-software huma miżmuma jew direttament minna jew mil-liċenzjaturi tagħna. Ma nbigħux il-mobile app lilek. Nibqgħu s-sidien tal-mobile app il-ħin kollu.

L-applikazzjoni tal-mowbajl bħalissa hija disponibbli għalik mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-applikazzjoni tal-mowbajl sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek iżda ma għandekx terġa tbigħ jew terġa tqassam l-applikazzjoni tal-mowbajl għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-applikazzjoni jew il-ħlas tal-mowbajl għall-applikazzjoni jew is-servizz tal-mowbajl ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.

Kwalunkwe data li tkun qed tintuża mill-applikazzjoni mobbli għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk m’ intix il-pagatur tal-kont għall-apparat mobbli li qed jintuża biex taċċessa l-applikazzjoni tal-mowbajl, se jiġi preżunt li rċevejt permess mingħand il-pagatur tal-kont għall-użu tal-applikazzjoni tal-mowbajl. Inti tirrikonoxxi, u tiżgura li l-pagatur tal-kontijiet jirrikonoxxi, li t-termini ta’ ftehim mal-fornitur rispettiv tan-netwerk mobbli tagħhom (“il-fornitur tal-mowbajl”) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-applikazzjoni mobbli. B’ riżultat ta ’dan, il-pagatur tal-kont jista’ jintalab iħallas mill-fornitur tal-mowbajl għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni man-netwerk għat-tul tal-konnessjoni waqt li jkun qed jaċċessa l-applikazzjoni tal-mowbajl jew kwalunkwe tariffa ta’ parti terza bħal din li tista’ tinqala’. Intom taqblu, u għandkom tassiguraw li min iħallas il-kambjala jaqbel, li min iħallas il-kambjala jaċċetta r-responsabbilta’ ta’ xi ħlasijiet bħal dawn.

Kwalunkwe tentattiv (a) biex tikkopja, tirriproduċi, tibdel, timmodifika, tinverti inġinier, tiżżarma, tiddekompila, tittrasferixxi, tiskambja jew tittraduċi l-applikazzjoni mobbli; jew (b) joħolqu xogħlijiet derivattivi tal-mobile app ta’ kwalunkwe tip, għandhom ikunu strettament ipprojbiti.

Aħna għandna nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-applikazzjoni mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala mainstream; (ii) li jkollhom sistema operattiva mainstream; (iii) li l-munzell tas-softwer ikun konfigurat kif appoġġjat mill-bejjiegħ tal-apparat oriġinali; (iv) li jkun hemm patched tas-sistema operattiva bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-mobile app tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex jiżdied l-appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbilta’ li l-mobile app ma tkunx disponibbli jew xi diffikulta’ jew nuqqas ta’ ħila li wieħed iniżżel jew jaċċessa kontenut minħabba xi atti jew ommissjonijiet tal-AppStore jew xi nuqqas ieħor fis-sistema ta’ komunikazzjoni li jista ’jirriżulta li l-mobile app ma tkunx disponibbli.

Inti tirrikonoxxi li l-mobile app tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inkluż, iżda mhux biss, l-internet u n-networks tal-mobile li jħallu impatt dirett fuq id-disponibbilta’ tal-mobile app u l-kwalita’ tal-esperjenza tal-utent.

Minn żmien għal żmien aġġornamenti għall-mobile app jistgħu jinħarġu permezz tal-AppStore. Skont l-aġġornament, jista’ jkun li ma tkunx tista’ tuża l-applikazzjoni tal-mowbajl qabel ma tkun niżżilt jew strimjajt l-aħħar verżjoni tal-applikazzjoni tal-mowbajl u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda.

Nistgħu nitterminaw l-użu tal-mobile app fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż minn qabel ta’ terminazzjoni. Fi kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jitterminaw; (b) trid twaqqaf kull użu tal-mobile app.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tal-obbligazzjoni u d-dikjarazzjoni ta’ ċaħda tal-garanziji stabbiliti fi ħdan, Aħna ma nkunux responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni fit-tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew mowbajls bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-applikazzjoni mobbli.

M’ għandniex jinżammu responsabbli fil-każ ta’ xi ħsarat tekniċi li jseħħu waqt l-użu tal-mobile app li jirriżultaw mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, xi ħsarat tekniċi, użu ħażin tal-apparat tiegħek, il-ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnettivita’ jew xi fatturi oħra li jistgħu jinqalgħu u li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

UŻI PPROJBITI

Tista’ tuża l-websajt biss għal skopijiet legali. Ma tistax tuża l-websajt:

 • B’xi mod li jikser xi liġi jew Regolament applikabbli
 • B’xi mod li jkun kontra l-liġi jew frawdolenti, jew li jkollu xi skop jew effett kontra l-liġi jew frawdolenti
 • B’ xi mod li jista’ jikser id-drittijiet taghna jew id-drittijiet ta’ terzi
 • Li jpoġġi, jittrażmetti jew ixerred kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-sit web li tkun oxxena, malafamanti jew b’ xi mod ta’ ħsara
 • Li tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit web
 • Li b’ xi mod tbiddel, tmeri jew tinterferixxi mas-sit elettroniku
 • Li xjentement jittrażmetti kwalunkwe data, jibgħat jew itella’ kwalunkwe materjal li fih viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor ta’ ħsara jew kodiċi simili tal-kompjuter iddisinjat biex jaffettwa ħażin l-operat ta’ kwalunkwe softwer jew ħardwer tal-kompjuter
 • Tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe porzjon jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistema jew netwerk ieħor konness mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew ma ’kwalunkwe wieħed mis-servizzi offruti fuq jew permezz tas-sit web, permezz ta’ hacking, password “mining” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor
 • Li jissonda, jiskennja jew jittestja l-vulnerabbilta tas-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe netwerk konness mas-sit web, u lanqas jikser il-miżuri ta’ sikurezza jew awtentikazzjoni fuq is-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe netwerk konness mas-sit web, inklużi s-servizzi
 • Li treġġa’ lura l-ħarsa, tittraċċa jew tfittex li tittraċċa s-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent ieħor ta’ jew viżitatur għas-sit web, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li ma jappartjenix lilek jew tisfrutta s-sit web jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni magħmula disponibbli jew offruta minn jew permezz tas-sit web, b’ kull mod fejn l-għan ikun li tiżvela kwalunkwe informazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għal identifikazzjoni personali jew informazzjoni, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-sit web jew kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-sit web;
 • Li tiffalsifika headers jew b ’xi mod ieħor timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ xi messaġġ jew trasmittal li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tal-website jew xi servizz offrut fuq jew permezz tal-website. Ma tistax tippretendi li int, jew li tirrappreżenta, lil xi ħaddieħor, jew li ma tippersonifikax lil xi persuna jew entita’ oħra jekk ma tkunx awtorizzata.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi fil-każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Taqbel ukoll:

Li ma tirriproduċix, tidduplika, tikkopja jew terġa’ tbigħ xi parti mis-sit elettroniku bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Li ma jaċċessax mingħajr awtorita’, jindaħal, jagħmel ħsara jew ifixkel:

(i) kwalunkwe parti tas-sit web;

(ii) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu tinħażen il-websajt;

(iii) kwalunkwe softwer użat fil-forniment tas-sit web; jew

(iv) kwalunkwe tagħmir jew netwerk jew software li jappartjenu jew jintużaw minn kwalunkwe parti terza.

Li ma jintuża l-ebda “brix tal-paġna”, “robot”, “brimba” jew apparat, programm, algoritmu jew metodoloġija awtomatika oħra, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, għall-aċċess, l-akkwist, il-kopja jew il-monitoraġġ ta’ kwalunkwe porzjon tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-sit web, jew b’ xi mod jirriproduċi jew jevita l-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex jikseb jew jipprova jikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li ma jkunx disponibbli apposta permezz tas-sit web. Aħna nirriżervaw id-dritt li kull attivita’ bħal din tiġi ostakolata.

Li ma tittieħed ebda azzjoni li timponi tagħbija mhux raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tas-sit elettroniku jew tas-sistemi jew networks tal-Gvern ta’ Malta, jew xi sistemi jew networks konnessi mas-sit elettroniku.

Li ma tuża l-ebda apparat, software jew rutina biex tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi fit-tħaddim xieraq tas-sit web, inklużi s-servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed issir fuq is-sit web ma’ kwalunkwe persuna jew entita’ oħra li tuża s-sit web, inklużi s-servizzi.

LINKS GĦAL WEBSAJTS OĦRA

Meta s-sit web ikun fih links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links jiġu pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. Aħna m’ għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk is-siti jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbilta ’għalihom jew għal xi telf jew ħsara li tista’ tinqala’ mill-użu tiegħek minnhom.

LINKS GĦAL DAN IS-SIT WEB

Tista’ tillinkja mal-websajt, sakemm tagħmel dan b’ mod li jkun ġust u legali u li ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew li jieħu vantaġġ minnha, iżda ma’ tridx tistabbilixxi link b’ tali mod li tissuġġerixxi xi forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn ma jeżisti xejn. Nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess tal-konnessjoni mingħajr avviż.

Il-websajt m ’għandhiex tkun inkwadrata fuq xi sit ieħor.

DRITTIJIET TA’ PROPRJETA INTELLETTWALI

Aħna s-sid jew id-detentur tal-liċenzja tad-drittijiet kollha tal-intellectual property fil-website, u fil-materjal ippubblikat fuqha. Dawn ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja. Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.

Tista’ tipprintja kopji, u tista’ tniżżel estratti, ta’ kwalunkwe paġna mis-sit web għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għal materjal imqiegħed fuq is-sit web.

M ’għandekx timmodifika l-karta jew il-kopji diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun ipprintjajt jew niżżilt bl-ebda mod, u m’ għandek tuża l-ebda illustrazzjoni, ritratt, sekwenza tal-vidjo jew tal-awdjo jew kwalunkwe grafika separatament minn kwalunkwe test li jakkumpanjaha.

Jekk tipprintja, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tas-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf immedjatament u trid, skont l-għażla tagħna, tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li tkun għamilt.

DIPENDENZA FUQ L-INFORMAZZJONI MIBGĦUTA

Il-kummentarju u materjali oħra mqiegħda fuq is-sit web mhumiex maħsuba li jammontaw għal pariri li fuqhom għandha titqiegħed id-dipendenza. Għalhekk aħna nwarrbu kull responsabbilta’ u responsabbilta’ li toħroġ minn kull dipendenza li ssir fuq dawn il-materjali minn kull viżitatur għall-website, jew minn kull min jista’ jiġi nformat b’ xi kontenut tagħha.

BIDLIET FIL-WEBSAJT

Għandna l-għan li naġġornaw is-sit web regolarment, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk tinqala’ l-ħtieġa, nistgħu nissospendu l-aċċess għall-websajt, jew nagħlquha indefinittivament. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u aħna ma għandna l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.

COOKIES

Cookie tas-sessjoni hija biċċa data li tinħażen fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża cookies tas-sessjoni biex jidentifika temporanjament l-azzjonijiet tal-utenti meta juża s-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie ta’ sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web għat-tul tat-tieqa ta’ ħajja (sessjoni) tal-brawżer tiegħek meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Billi tuża dan is-sit web jew is-servizzi li tagħti l-kunsens għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex jiġi żgurat li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-browser tiegħek meta tispiċċa tuża l-websajt jew is-servizzi.

SIGURTA’

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit ta’ ċaħda ta’ servizz, viruses jew materjal teknoloġikament dannuż ieħor li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web jew minħabba t-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal imqiegħed fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web marbut miegħu.

LIMITAZZJONI TAL-OBBLIGAZZJONI

Il-materjal muri fuq is-sit web huwa pprovdut mingħajr garanziji, kundizzjonijiet jew garanziji fir-rigward tal-preċiżjoni tiegħu. Sa fejn tippermetti l-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi konnessi magħna hawnhekk neskludu espressament:

Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li altrimenti jistgħu jiġu implikati mil-liġi.

Kwalunkwe obbligazzjoni għal kwalunkwe telf jew ħsara diretta, indiretta jew konsegwenzjali mġarrba minn kwalunkwe utent b’ rabta mas-sit web jew b’ rabta mal-użu, in-nuqqas ta’ użu, jew ir-riżultati tal-użu tas-sit web, kwalunkwe sit web marbut miegħu u kwalunkwe materjal imqiegħed fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni kwalunkwe obbligazzjoni għal:

telf ta’ dħul jew dħul;

telf ta’ negozju;

telf ta’ profitti jew kuntratti;

telf ta’ tfaddil antiċipat; telf ta’ dejta;

telf ta’ avvjament;

il-ħin moħli tal-ġestjoni jew tal-uffiċċju;

u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta ’kwalunkwe tip, li jirriżulta u jekk ikkawżat minn tort (inkluża negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew mod ieħor, anke jekk prevedibbli.

Dan ma jaffettwax il-liability tagħna għal xi liability oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata taħt il-liġi applikabbli.

RINUNZJA TA’ GARANZIJI

Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Aħna niddikjaraw u inti tirrikonoxxi li l-garanziji u l-kundizzjonijiet impliċiti kollha huma esklużi sal-massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’ mod partikolari:

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew sħiħa tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu skorretti jew skaduti.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web, u l-mezzi tagħna biex inwassluh jistgħu jkunu inkompatibbli mas-softwer jew mal-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nibdlu jew nirtiraw parti mis-servizzi jew is-servizzi kollha pprovduti permezz ta’ dan is-sit web fid-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ottubru 2018